ไทย/อังกฤษ
         
         
         
         
         
     

 

 

 

 
      วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน   พันธกิจ : พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการทางการค้าและการท่องเที่ยว    

 

 
 

                                                                         

 

    

 

 
 

หน่วยงาน

                            ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

มท.

อีเมลล์

             
 

พิษณุโลก

 

 

สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ถนนวังจันทน์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 65000

055248490

 

 

055248490

 

 

20523

 

 

osmpl_2552@hotmail.com

 

 

 

ตาก

 

 

สำนักงานจังหวัดตาก  ศาลากลางจังหวัดตาก
ถนนพหลโยธิน  ตำบลหนองหลวง  อำเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก 63000

0-5551-1503 ต่อ 23620

 

 

0-5551-1503 ต่อ 23666

 

 

23623

 

 

datatak@hotmail.co.th หรือ tak@moi.go.th

 

 

สุโขทัย

 

 

 

สำนักงานจังหวัดสุโขทัย  ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี  อำเภอเมือง  

จังหวัดสุโขทัย 64000

 

0-5561-1619

 

 

 

0-5561-1619

 

 

 

22923

 

 

 

Sukhothai @moi.go.th

 

 

 

 

เพชรบูรณ์

 

 

สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์  ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

 

0-5672-9754

 

 

0-5672-9754 

 

 

17323

 

 

phetchabun@moi.go.th

 

 

 

อุตรดิตถ์

 

 

สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 4 ถนนประชานิมิตร  จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

 

0-5541-1977 

 

 

0-5541-1977 

 

 

21939

 

 

Uttaradit@moi.go.th