1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการ กลุ่งจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  

ย้อนกลับ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการ กลุ่งจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1


ผู้เข้าชม : 306

วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย.62 เวลา 08.30 เป็นต้นไป นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1) มอบหมาย นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการ กลุ่งจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ณ ห้องประชุมรัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนงาน/โครงการภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ ดังนี้

1. การจัดทำแผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูง (โดย ผศ.ดร. พีรธร บุณยรัตนพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร)

2. การบูรณาการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ (โดย นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาภาคเหนือ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

3. เขียนโครงการอย่างไรให้ได้รับงบประมาณ (โดย กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 11 สำนักงบประมาณ)

วันที่ประกาศ : 21/11/2562 | 11:08 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 24/09/2563 | 12:23 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน