1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2  

ย้อนกลับ

การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2


ผู้เข้าชม : 204

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธ.ค. 62 เวลา 10.00 เป็นต้นไป นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1) เป็นประธานการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ประกาศ : 12/12/2562 | 09:27 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 24/09/2563 | 10:31 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน