1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 5 / 2562  

ย้อนกลับ

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 5 / 2562


ผู้เข้าชม : 256

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 5 /2562   วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ประกาศ : 25/12/2562 | 10:39 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 01/03/2564 | 04:42 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน