1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2563  

ย้อนกลับ

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2563


ผู้เข้าชม : 251

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีวาระการพิจารณาปรับลด/ตัดออกโครงการในส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ให้อยู่ในกรอบวงเงินตามที่ อ.ก.บ.ภ. ได้มีมติให้ปรับลดวงเงินงบประมาณ ในกรอบ 250,000,000 บาท

วันที่ประกาศ : 12/02/2563 | 04:09 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 01/03/2564 | 03:33 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน