1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2563  

ย้อนกลับ

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2563


ผู้เข้าชม : 299

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มอบหมาย นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่รชการจังหวัดพิษณุโลก (ด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอรัญญิกา โรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

วันที่ประกาศ : 25/03/2563 | 04:04 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 02/08/2564 | 16:06 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน