1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2563  

ย้อนกลับ

การประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2563


ผู้เข้าชม : 386

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มอบหมาย นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2563

ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ในรูปแบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom

วันที่ประกาศ : 28/04/2563 | 08:03 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 02/08/2564 | 15:29 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน