1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 3/2563  

ย้อนกลับ

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 3/2563


ผู้เข้าชม : 243

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ประกาศ : 01/07/2563 | 03:17 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 02/08/2564 | 16:26 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
  • วาระ กบก 3-63 กกก..pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน