1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  >>การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564  

ย้อนกลับ

>>การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564


ผู้เข้าชม : 160

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนืออตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2564

ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ พิษณุโลก

โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1) ได้มอบหมายให้ นายสมเกรียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (เลขานุการ ก.บ.ก.) เป็นประธาน

นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบบูรณ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการฯ ผู้แทนจังหวัดในกลุ่มจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

วันที่ประกาศ : 09/04/2564 | 03:31 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 27/09/2565 | 10:01 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน