1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570)  

ย้อนกลับ

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570)


ผู้เข้าชม : 287

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)

ได้มอบหมาย นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (เลขานุการ ก.บ.ก.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2566-2570)

ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบ ZOOM โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ นายสถาพร พงษ์นาค

และคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดที่ตั้ง 

วันที่ประกาศ : 20/08/2564 | 09:58 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28/05/2565 | 16:05 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน