1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และติดตามความพร้อมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ในพื้นที่จังหวัดตาก  

ย้อนกลับ

การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และติดตามความพร้อมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ในพื้นที่จังหวัดตาก


ผู้เข้าชม : 172

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก(กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก.)

ได้มอบหมายให้นางสาวเพ็ญชรินทร์ ปฐมวณิชกะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ร่วมกับคณะทำงาน

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

และติดตามความพร้อมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ในพื้นที่จังหวัดตาก

1. โครงการส่งเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร งบประมาณ 21,040,000 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ( สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือจังหวัดตาก)

2.โครงการบูรณะโครงข่ายระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก งบประมาณ 30,000,000 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

(แขวงทางหลวงตากที่ 1)

3. โครงการงานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก ระหว่าง กม.49+256 - กม.57+640 (เป็นช่วงๆ) งบประมาณ 40,000,000 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) และนำคณะทำงานลงพื้นที่ดำเนินการ (แขวงทางหลวงตากที่ 1)

4. โครงการ/กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 1206 ตอน  ควบคุม 0100 ตอน ซอโอ - วะเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก เชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ งบประมาณ 40,000,000 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) (แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด))

 

วันที่ประกาศ : 09/06/2565 | 06:47 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/03/2566 | 18:02 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน