1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และติดตามความพร้อมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  

ย้อนกลับ

การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และติดตามความพร้อมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก


ผู้เข้าชม : 73

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก(กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก.)

ได้มอบหมายให้นางสาวเพ็ญชรินทร์ ปฐมวณิชกะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ร่วมกับคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

และติดตามความพร้อมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

1. โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า งบประมาณ 57,736,800 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า)

2. โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 กิจกรรม งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนทางหลวง หมายเลข 12 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง - เข็กน้อย (แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง))

3. โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก)

 - กิจกรรมก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง AC แยก ทล. 12 - ทล. 1312 ระหว่าง กม.4+200 - กม.7+700 พร้อม   ก่อสร้าง สะพาน คสล. จำนวน 2 แห่ง งบประมาณ 43,000,000 บาท

 - กิจกรรมก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง AC แยก พล.2043 -  ทล.117 ต.งิ้วงาม อ.เมือง ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก งบประมาณ 47,000,000 บาท

วันที่ประกาศ : 09/06/2565 | 06:58 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/03/2566 | 18:47 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน