1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และติดตามความพร้อมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย  

ย้อนกลับ

การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และติดตามความพร้อมโครงการปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดสุโขทัย


ผู้เข้าชม : 191

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก(กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ก.)

ได้มอบหมายให้นางสาวเพ็ญชรินทร์ ปฐมวณิชกะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ร่วมกับคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565

และติดตามความพร้อมของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

1. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 102 ตอนควบคุม 0102 ตอน ห้วยไผ่ - ห้วยช้าง   ระหว่าง กม. 16+325 - 18+085 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ งบประมาณ 45,000,000 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) (แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1)

2. โครงการจัดหาน้ำให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย (อ่างเก็บน้ำสรีดภงส์) งบประมาณ 32,795,000 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) (โครงการชลประทานสุโขทัย)

3.โครงการ/กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ด้วยวิธี Pavement In Place Recycling ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน 0102 ระหว่าง กม.7+000 – กม.30 + 000 เป็นช่วงๆ อ.เมือง จ.สุโขทัย งบประมาณ 50,000,000 บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) (แขวงทางหลวงสุโขทัย)

วันที่ประกาศ : 09/06/2565 | 07:17 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/03/2566 | 18:06 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน