1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  !!!ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาจเหนือตอนล่าง ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ย้อนกลับ

!!!ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาจเหนือตอนล่าง ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ผู้เข้าชม : 83

วันที่ประกาศ : 02/09/2565 | 10:51 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/03/2566 | 18:19 น.

เอกสารแนบ
  • ประกาศ สปมท ผู้ชนะ.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน