1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 24 สิงหาคม 2565  

ย้อนกลับ

การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 24 สิงหาคม 2565


ผู้เข้าชม : 16

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วั่นพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น < อาคาร ICT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ประกาศ : 23/12/2565 | 08:38 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/03/2566 | 19:10 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
  • รายงาน กรอ. 3-65.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน