1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม   >  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  

ย้อนกลับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563


ผู้เข้าชม : 216

วันที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการรับงบประมาณเข้าร่วมประชุมด้วย

วันที่ประกาศ : 05/11/2562 | 10:18 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 10/07/2563 | 06:55 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน