1. หน้าหลัก   >   หนังสือเวียน   >  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2563  

ย้อนกลับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2563


ผู้เข้าชม : 141

วันที่ประกาศ : 28/04/2563 | 04:57 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 14/06/2564 | 17:16 น.

เอกสารแนบ
  • นส.รายงาน ก.บ.ก. 2-63.pdf - Download
  • รายงาน ก.บ.ก. 2-63.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน