1. หน้าหลัก   >   หนังสือเวียน   >  รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  

ย้อนกลับ

รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1


ผู้เข้าชม : 33

วันที่ประกาศ : 12/01/2564 | 03:21 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 14/06/2564 | 18:31 น.

เอกสารแนบ
  • นส.ส่ง 5 จังหวัด.pdf - Download
  • 2-63รายงานการประชุม กรอ.2-2563.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน