1. หน้าหลัก   >  กิจกรรม ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

24
09/2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2563
01
07/2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 3/2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 3/2563
28
04/2563
การประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2563
การประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2563
25
03/2563
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2563
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 1/2563
12
02/2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2563
25
12/2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 5 / 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 5 / 2562
25
12/2562
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการภายใต้งบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
12
12/2562
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
21
11/2562
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการ กลุ่งจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนงาน/โครงการ กลุ่งจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
11
11/2562
🏃‍♂️งานกิจกรรมวิ่ง Run for the world กิจกรรมวิ่งเพื่อโลก (PLOGGING RUN Zero Waste Expo 2019) เสียเหงื่อ เพื่อเมืองสะอาด งานนี้วิ่งฟรีตลอดงาน (ฟรี เสื้อ + เหรียญ)
🏃‍♂️งานกิจกรรมวิ่ง Run for the world กิจกรรมวิ่งเพื่อโลก (PLOGGING RUN Zero Waste Expo 2019) เสียเหงื่อ เพื่อเมืองสะอาด งานนี้วิ่งฟรีตลอดงาน (ฟรี เสื้อ + เหรียญ)
05
11/2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการชี้แจงต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
30
10/2562
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงนามความร่วมมือสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับมณฑลส่านซี และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้ลงนามความร่วมมือสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กับมณฑลส่านซี และมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
29
10/2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานและนำกล่าวปฏิญาณ “ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก”    โดยมีข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงาน นักเรียน  นักศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน  องค์กร ชุมชน จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 5,000 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานและนำกล่าวปฏิญาณ “ประกาศสงครามขยะจังหวัดพิษณุโลก” โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร ชุมชน จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 5,000 คน
26
10/2562
“มหกรรมสินค้าภาคเหนือตอนล่าง 1 สินค้าถิ่น สินค้าไทย พัฒนาก้าวไกลสู่สากล :  Lower Northern Provincial 1 Expo 2019” เชื่อมโยงกับการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2562   ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาแม่สอด จังหวัดตาก
“มหกรรมสินค้าภาคเหนือตอนล่าง 1 สินค้าถิ่น สินค้าไทย พัฒนาก้าวไกลสู่สากล : Lower Northern Provincial 1 Expo 2019” เชื่อมโยงกับการประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย (LIMEC) ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาแม่สอด จังหวัดตาก
26
10/2562
คณะตรวจติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ลงพื้นที่ออกติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
คณะตรวจติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ลงพื้นที่ออกติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

; กลับสู่ด้านบน