1. หน้าหลัก   >   ข้อมูลข่าวสาร เอกสารเผยแพร่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1   >  เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการาจัดทำแผนงาน/โครงการ กลุ่งจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  

ย้อนกลับ

เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการาจัดทำแผนงาน/โครงการ กลุ่งจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1


ผู้เข้าชม : 751

เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการาจัดทำแผนงาน/โครงการ กลุ่งจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

วันที่ประกาศ : 20/11/2562 | 02:22 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 28/11/2565 | 18:57 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
  • ช่วง1-MOI Idea Project Design Canvas_compressed.pdf - Download
  • ช่วง1-การจัดทำโครงการเชิงยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ_compressed.pdf - Download
  • ช่วง1-บรรยาย ตัวอย่างยุทธศาสตร์ ตาก 14 สค 2561_compressed.pdf - Download
  • ช่วง2-บรรยายการบูรณาการแผนไปสู่การปฏิบัติ-บีบอัด.pdf - Download
  • ช่วง3-เอกสารบรรยายเขตพื้นที่ 11 บรรยายกลุ่ม สงป.comm.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน