1. หน้าหลัก   >   ข้อมูลข่าวสาร เอกสารเผยแพร่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1   >  <<คลิก>> นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565  

ย้อนกลับ

<<คลิก>> นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565


ผู้เข้าชม : 764

<<คลิก>> นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565

(มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

copy link เพื่อดาวน์โหลดเพิ่มเติม>> https://drive.google.com/drive/folders/1a_A2PCbo09Q_JxvuHXto9j3EVdtVflMK?usp=sharing

วันที่ประกาศ : 13/07/2563 | 03:50 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/03/2566 | 18:37 น.

เอกสารแนบ
  • 00 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 2565.pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน