1. หน้าหลัก   >   ข้อมูลข่าวสาร เอกสารเผยแพร่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1   >  เอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ/บัญชีโครงการ/ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ พ.ศ. 2564  

ย้อนกลับ

เอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ/บัญชีโครงการ/ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ พ.ศ. 2564


ผู้เข้าชม : 638

เอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ/บัญชีโครงการ/ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ งบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ/บัญชีโครงการ
และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

วันที่ประกาศ : 24/09/2563 | 08:31 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 20/03/2566 | 19:19 น.

เอกสารแนบ
  • บัญชีโครงการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มฯ.pdf - Download
  • ประเด็น-ตชว-แผนงาน.pdf - Download
  • แบบเสนอขออนุมัติโครงการ_1.docx - Download
; กลับสู่ด้านบน