1. หน้าหลัก   >   ข้อมูลข่าวสาร เอกสารเผยแพร่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1   >  แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

ย้อนกลับ

แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ผู้เข้าชม : 227

แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ประกาศ : 04/10/2564 | 10:10 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 15/08/2565 | 13:52 น.

เอกสารแนบ
  • แผนปฏิบัติราชการ 2566 (ฉบับสมบูรณ์).pdf - Download
; กลับสู่ด้านบน