1. หน้าหลัก   >   ข้อมูลข่าวสาร เอกสารเผยแพร่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1   >  สำรวจผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ย้อนกลับ

สำรวจผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ผู้เข้าชม : 228

วันที่ประกาศ : 26/10/2562 | 17:10 น.
วันที่แก้ไขล่าสุด : 02/08/2564 | 14:14 น.

ภาพ
เอกสารแนบ
; กลับสู่ด้านบน